Tekenbeet en Lyme

Wandelen in de natuur is geweldig fijn, maar soms lopen we een risico op een tekenbeet. Van Innatoss kregen we de volgende informatie en het verzoek dit op onze website te plaatsen. Hier werken wij natuurlijk graag aan mee.

Werk mee aan een betere Lyme test!
Jaarlijks krijgen twintigduizend Nederlanders de ziekte van Lyme door een tekenbeet. De huidige testen voor deze ziekte zijn in de eerste periode niet gevoelig. Daarom werkt Innatoss Laboratories aan een nieuwe methode. Deze moet binnen 4 weken na een tekenbeet een uitslag geven. Deze zomer en najaar vindt een groot onderzoek plaats naar deze nieuwe test.

Teken
Teken zijn kleine beestjes. Ze lijken op spinnetjes. Teken zuigen zich vast in de huid. Zo kunnen ze de ziekte van Lyme overbrengen. Teken leven in het bos, de duinen en op de hei, maar ook in het park en de tuin. Ze zitten vooral tussen dode bladeren of in hoog gras. Teken vallen trouwens niet uit bomen: ze klimmen normaal niet hoger dan anderhalve meter.

Gebeten door een teek
Ondanks voorzorgsmaatregelen, zoals huidbedekkende kleding, kun je gebeten worden. Controleer daarom goed na een activiteit buiten. Een teek gevonden? Verwijder het beestje:
– Gebruik een tekenverwijderaar, zoals een tekentang of -pincet
– Pak de teek bij de kop vast, zo dicht mogelijk op je huid
– Trek de teek er langzaam uit
– Smeer 70% alcohol of jodium op de wond
– Maak een foto van de plek en noteer de datum
– Raadpleeg de huisarts als de teek langer dan een dag vastzat
– Doe mee met dit onderzoek (zie beneden)

De ziekte van Lyme
Als je besmet bent met de ziekte van Lyme, kun je een rode ring op de huid krijgen. Deze ontstaat bij ongeveer de helft van de besmettingen. Maar dat is lang niet altijd zo. Een overzicht van mogelijke klachten, die meestal binnen drie maanden ontstaan:
– rode ring op de huid
– hoofdpijn
– griep
– verlamming van gezicht
– pijn aan je gewrichten
Op de lange termijn kan de bacterie die Lyme veroorzaakt zich naar de hersenen en gewrichten verplaatsen. In dat geval kunnen ernstige klachten optreden zoals neurologische uitval en artritis.

Voor betere diagnostiek
Door mee te werken aan dit onderzoek, help je de diagnostiek te verbeteren. Innatoss Laboratories is een klein lab in Oss dat hieraan werkt. De diagnostiek van Innatoss kijkt naar een onderbelicht deel van het immuunsysteem: de bloedcellen. Huidige testen kijken vaak naar antistoffen. Deze komen bij de ziekte van Lyme vaak pas laat op. De bloedcellen reageren eerder en kunnen daarom gebruikt worden in een vroege test.
In dit onderzoek wordt op diverse tijdstippen de reactie van de bloedcellen vergeleken met de antistoffen (zie onder). Met de uitkomsten verwachten we vroege test voor de ziekte van Lyme te kunnen ontwikkelen. De nieuwe test wordt mogelijk al in 2016 beschikbaar in Nederland.

Het onderzoek
Je lichaam reageert op een infectie door een tekenbeet. In je bloed vinden een aantal afweerreacties plaats. Deze zijn te meten in een laboratorium.
– Tussen 0 en 2 weken na een infectie door een tekenbeet gebeurt er weinig in het bloed. Wel zijn eerdere infecties vaak nog te meten. Ook zie je mogelijk effect op je huid.
– Na 4 weken is de reactie van je bloedcellen op een nieuwe beet meestal goed te zien. De antistoffen zijn vaak nog niet te meten.
– Na 12 weken zijn antistoffen goed te meten. De reactie van je bloedcellen neemt waarschijnlijk al weer af.
In dit onderzoek willen we de reacties van 0-2, 4 en 12 weken met elkaar vergelijken. Daarvoor zijn 3 bloedafnames nodig. We meten de reactie van de geheugencellen én de aanwezige antistoffen.

Wie zoeken we?
We zoeken 500 mensen die mee willen doen aan het onderzoek. Daarvoor zoeken we mensen nodig met een recente beet. Geef je op als je:
– een tekenbeet hebt opgelopen, binnen 10 dagen na de beet
– de kenmerkende rode ring hebt, binnen 2 weken na het ontstaan

Wat schiet je er mee op?
Als je meewerkt aan het onderzoek zijn er meerdere voordelen:
– Je krijgt gratis een uitgebreid onderzoek met de huidige standaardtesten
– Je werkt mee aan betere diagnostiek voor de ziekte van Lyme in de toekomst

Hoe kan ik meedoen?
Geef je op via de website We ondersteunen je met alle benodigde informatie over ons onderzoek naar betere diagnostiek voor Lyme. Alvast bedankt voor je hulp!