Wandelgroepen

WE MOGEN WEER IN GROEPSVERBAND WANDELEN!

Maar daar gelden wel regels voor. We houden rekening met de richtlijnen van overheid, RIVM, NOC*NSF, wandelbonden en zorgen zo veel mogelijk voor veilig wandelen.

Lees hieronder de maatregelen die wij hanteren.

******************************

Adviezen en regels voor veilig en verantwoord sporten bij WSC De Verbinding tijdens de corona-crisis

  • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop

Wanneer blijf je thuis
•  blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)
•  blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten
•  blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin altijd het advies van de GGD)
• blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest)   minimaal zeven dagen na de uitslag van de test
• blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij   het nieuwe coronavirus is vastgesteld
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,   hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38°C);
• hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals   bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/  bewegen
• behoor je tot een risicogroep (70+, chronisch patiënt, enz.): vraag advies aan je (huis)arts
• twijfel je op enig moment aan je veiligheid blijf dan ook thuis. Vraag ook dan eventueel eerst advies aan je (huis)arts. Je bent vrij om je eigen keuzes te maken in het meedoen van de activiteiten van de Verbinding. Iedereen zal dit respecteren.

Start van de wandelgroepen
• wij hebben vandaag (13 mei 2020) toestemming gekregen van de gemeente Amsterdam om met inachtneming van alle maatregelen weer met groepen te gaan wandelen
• we starten op advies van de wandelbond (KWBN) met maximaal 10 tot 16 deelnemers. De KWBN zal ons zo nodig van aanvullende adviezen voorzien, waaraan wij ons conformeren

Gedragsregels voor, tijdens en na deelname aan de activiteit
• meld vooraf of je aanwezig of afwezig bent tijdens de wandeling/training
• indien je met OV reist: houd je aan de richtlijnen voor reizen met OV
• kom niet eerder dan ongeveer tien minuten voor de wandeling/training aan op de startlocatie.
•  houd altijd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon (buiten jouw huishouden)
• gebruik van mondkapjes e/o handschoenen is toegestaan, het is niet verplicht een of beide beschermingsmiddelen te gebruiken. Let op! Hierbij blijft te allen tijde de 1,5 meter maatregel gehandhaafd tijdens verzamelen, de wandeling/training en het afsluiten en uiteengaan van de groep.
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
• ga voordat je naar de startlocatie vertrekt thuis naar het toilet
• was je handen met water en zeep voor en na deelname aan de wandeling/training
• vermijd het aanraken van je gezicht
• schud geen handen
• los van de 1,5 meter maatregel, blijven we als groep bij elkaar, zodat de begeleiders te allen tijde aanwijzingen aan een ieder kunnen geven. Ben je wat verder vooruit gelopen, doe dit dan tot uiterlijk 50 meter en wacht dan of keer om, om je bij de groep te voegen. Let op achterblijvers, haal deze zo nodig op met de hele groep
• volg altijd de aanwijzingen van de begeleider(s), bij niet opvolgen van de aanwijzingen, kunnen de begeleiders besluiten je niet meer in de groep te laten meelopen

Reikwijdte en duur van de regels
• deze regels blijven voor de deelnemers en begeleiders van kracht vanaf het eerste moment van (vervolg-)deelname totdat WSC De Verbinding anders beslist. Deze beslissing(en) baseren we op de richtlijnen van de overheden en officiële instanties en kunnen mede tot stand komen op advies van NOC*NSF, KWBN, gemeente, RIVM en overige officiële instanties
• alleen als je het eens bent met deze regels kun je (weer) meedoen met jouw wandelgroep(en)
• meld, als je (weer) mee komt doen, vooraf per mail dat je het met deze regels eens bent en dat je (weer) wilt meedoen aan jouw wandelgroep(en)
• nieuwe wandelaars kunnen na overleg en na schriftelijke acceptatie van de regels komen uitproberen

===========================================================================

Wandelen is ontspannen, inspannen en plezier beleven!
Wandelen kunt u (‘moeten’) doen voor uw gezondheid. Het is onze uitdaging om u te laten zien dat wandelen vooral ook ‘leuk’ is!

Kom eens meewandelen om te kijken of het wat voor u is!

Wandelgroepen van de Verbinding vindt u in:
Amsterdam Zuidoost
Driemond/Amsterdam
Amsterdam Zuid
Doorn

Alle groepen zijn (sportief) wandelgroepen, maar met stokken (poles) wandelen kan natuurlijk ook! Het plezier staat voorop en we zijn lekker veel in de natuur. In de wintermaanden lopen we ’s avonds met een hesje en een lichtje. We lopen 4 tot 6 kwartier (of wat korter), afhankelijk van de groep. Kom eens een keertje vrijblijvend uitproberen. Pas als u meegelopen hebt, weet u hoe leuk het is! 

Wandelen als u een “beperking” heeft. 
Wij vinden wandelen in groepsverband bij uitstek een goede bewegingsactiviteit voor iedereen. Ook voor mensen met een chronische ziekte of aandoening of met een lichamelijk of fysieke “beperking”. Of u tot deze doelgroepen behoort, bepaalt u zelf. Laat u echter niet weerhouden zichzelf aan te melden om eens mee te lopen. Gewoon bij ons in een wandelgroep!

Deelname: kleine bijdrage
Om eerst eens uit te proberen kunt u zich aanmelden via het contactformulier. Uitproberen is vanzelfsprekend gratis. Als u besluit dat u in de groep(en) past, vragen wij u aansluitend om zich in te schrijven met het inschrijfformulier via de link onderaan de pagina. Wij kunnen u dan ook op de hoogte houden van wijzigingen en andere zaken en indien u wenst, toevoegen in de betreffende Whatsapp-groep.
Wekelijks wandelen in een groep van WSC de Verbinding kost € 10,00 per maand. Ook kan iedereen naar keuze (onbeperkt) meedoen aan de andere wandelgroepen van Wandelsportcentrum de Verbinding in Amsterdam en omgeving.
Graag overmaken op IBAN NL66 RABO 0103 3010 54 t.n.v. Stg.WSC De Verbinding. Vermeld svp uw inschrijfnummer e/o wandelgroep. Het zou fijn zijn als de bijdrage telkens aan het begin van de maand is voldaan. U hoeft alleen te betalen voor de maanden dat u mee loopt. Geef even aan als u niet alle maanden meeloopt. Loopt u slechts een enkele keer mee, dan kunt u uiterlijk 2 dagen voor uw wandeling in de groep, telkens eenmalig € 3,50 overmaken naar bovenstaand IBAN. 

Waarom vragen wij een bijdrage? 
Een professionele (vrijwilligers)organisatie laten draaien kost geld. Van uw bijdrage betalen wij onkosten van vrijwilligers, trainers, begeleiders, cursussen voor onze vrijwilligers, trainers en wandelsportbegeleiders, ruimte op het world wide web, abonnement op telefoonkosten, reiskosten, reclamemateriaal, bankkosten, enz. Dat betekent dat al uw bijdragen ten goede komen aan de stichting!

Wij willen wandelen (ook in groepsverband) voor iedereen bereikbaar maken!
Hiertoe hebben we in Amsterdam de eerste stappen gezet. In Amsterdam hebben we een overeenkomst gesloten met de gemeente en in de stadsdelen Zuid en Zuidoost kan iedereen van 55+ die een stadspas heeft met een groene stip zich aanmelden voor gratis wandelen. Informeer gerust naar de mogelijkheden.
Geen stadspas maar toch een zeer krappe beurs? Laat het ons weten, wij zoeken naar mogelijkheden zodat u toch met ons mee kunt doen.


Kom eens gezellig meelopen!

REGULIERE WANDELGROEPEN

Deelnamekosten € 10,00 per maand, onbeperkt in alle groepen meewandelen.

Maandag:
Locatie Buurthuis Gein – Gein/Zuidoost
Adres: Wisseloord 83, 1107 NB AmsterdamDag en tijd: maandagmiddag, 17.30 uur
Niveau: beginner/half gevorderd
Wandeltijd: ± 1 uur 

Locatie Matchzo – Driemond/Zuidoost
Adres: Stammerlandweg 10, 1109 BR Driemond
Tijd: maandagavond, 19.30 uur
Niveau: half gevorderd/gevorderd
Wandeltijd: ± 5 tot 6 kwartier

Woensdag:
Locatie Bezoekerscentrum De Boswinkel – Zuid/Amsterdamse Bos
Adres: Bosbaanweg 5, 1182 AG Amstelveen
Tijd: woensdagmiddag, 13.45 uur
Niveau: beginner
Wandeltijd: ± 1 uur (of afhankelijk van de groep korter)

Locatie Bezoekerscentrum De Boswinkel – Zuid/Amsterdamse Bos
Adres: Bosbaanweg 5, 1182 AG Amstelveen
Tijd: woensdagmiddag, 15.00 uur
Niveau: half gevorderd/gevorderd
Wandeltijd: 5 tot 6 kwartier

Voor alle groepen geldt:
meld de eerste keer even dat u komt, dan houden we er rekening mee. Zonder aanmelden en akkoord op de corona-maatregelen kunt u helaas niet meelopen.

In voorbereiding
Fitstap
Startdatum binnenkort:
– je kunt je al aanmelden als geinteresseerde via het contactformulier
FitStapgroepen locaties:
Amsterdam Zuidoost, Amsterdamse Bos, Doorn (provincie Utrecht)

FITSTAP

Locatie Amsterdamse Bos
Adres: Bosbaanweg 5, 1182 AG Amstelveen
Dag en tijd: nog nader te bepalen
Dit is een “FitStap” groep. Fitstap is een leefstijlprogramma, ontwikkeld door de Koninklijke Wandelbond Nederland. Dit trainingprogramma kost   
€ 139,00 maar kan ook gratis zijn met de een stadspas groene stip voor 55+-ers.
Inschrijving is al mogelijk
STARTDATUM binnenkort

Locatie Amsterdam Zuidoost
Adres: nog nader te bepalen
Dag en tijd: nog nader te bepalen
Dit is een “FitStap” groep. Fitstap is een leefstijlprogramma, ontwikkeld door de Koninklijke Wandelbond Nederland. Dit trainingprogramma kost   
€ 139,00 maar kan ook gratis zijn met de een stadspas groene stip voor 55+-ers.
Inschrijving al mogelijk
STARTDATUM binnenkort

Locatie Doorn (prov. Utrecht)
Adres: nog nader te bepalen
Dag en tijd: nog nader te bepalen
Dit is een “FitStap” groep. Fitstap is een leefstijlprogramma, ontwikkeld door de Koninklijke Wandelbond Nederland. Dit trainingprogramma kost   
€ 139,00.
Inschrijving al mogelijk.
STARTDATUM binnenkort

Nationale Diabetes Challenge
Sinds 2016 zijn wij nauw betrokken met de uitvoering van de Nationale Diabetes Challenge in Amsterdam. In 2016 hebben we 2 groepen begeleid en in 2017 zijn we wederom in samenwerking met de gemeente Amsterdam gestart met 4 groepen die hebben deelgenomen aan de Nationale Diabetes Challenge (voor mensen met en zonder diabetes!). 16-20 weken wandelen met de wandelcoach/trainer. Werken aan het verbeteren van je leefstijl en gezondheid.
Onderzoek tijdens de Nationale Diabetes Challenge in 2016 toonde aan dat de deelnemers:
* Zich fitter en gezonder gingen voelen
* Hun glucosewaarden beter geregeld kregen
* Gewicht verloren
* Meer sociale contacten kregen
* Meer controle kregen over hun gezondheid, zelfs in tijden van stress
* Het leven leuker gingen vinden
* Willen blijven wandelen na afloop van NDC (92%)

Doe mee en voel je beter!
Je kunt ieder jaar starten in het voorjaar of later in het jaar instromen.
In het hele land zijn wekelijkse trainingen t/m september
Deelname Nationale Diabetes Challenge: T-shirt Nationale Diabetes Challenge wandelvierdaagse met afstand naar eigen keuze (3-5-10-15-20 km).

Nationale Diabetes Challenge eindevenement: 4 (0f 5) dagen wandelen.

Wanneer zijn onze NDC-trainingen?
Het traject voor de Nationale Diabetes Challenge liep in 2018 t/m september. Daarna zijn er verschillende groepen actief gebleven. Op dit moment lopen de groepen in Gein en Amsterdamse Bos nog steeds door en doen zij jaarlijks mee aan de Nationale Diabetes Challenge. 

Zelfs wandelaars van 2016 en 2017 lopen nog steeds in  onze wandelgroepen.

Elke Stap Telt
Elke Stap Telt is een ander project in Amsterdam waarbij wij betrokken zijn geweest. We liepen vanuit Reade 1x per week met een groep in het Rembrandtpark. Ook deze groep is door ons met veel plezier begeleid en de deelnemers zijn in een gezellige groep naar een actief leven gewandeld! De groep heeft het traject in december afgesloten en is daarna de hele winter blijven doorlopen! 

Hier Inschrijven voor de wandelgroepen