Wandelgroepen

WE MOGEN WEER IN GROEPSVERBAND WANDELEN!

Maar daar gelden wel regels voor. We houden rekening met de richtlijnen van overheid, RIVM, NOC*NSF, wandelbonden en zorgen zo veel mogelijk voor veilig wandelen.

Lees hieronder de maatregelen die wij hanteren.

******************************

Adviezen en regels voor veilig en verantwoord sporten bij WSC De Verbinding
met betrekking tot Covid-19

Let op: de wijzigingen in dit protocol zijn in rood aangegeven en gelden sinds 14 oktober 2020
(versie 18-10-2020)

  • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop

Wanneer blijf je thuis
•  blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)
•  blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten en dus meedoen in de wandelgroepen
•  blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin altijd het advies van de GGD)
• blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) gedurende minimaal zeven dagen na de uitslag van de test
• blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38°C);
• hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/bewegen en dus ook meedoen in wandelgroepen
• behoor je tot een risicogroep (70+, chronisch patiënt, enz.): vraag advies aan je (huis)arts
• twijfel je op enig moment aan je veiligheid blijf dan ook thuis. Vraag ook dan eventueel eerst advies aan je (huis)arts. Je bent vrij om je eigen keuzes te maken in het meedoen van de activiteiten van de Verbinding. Iedereen zal dit respecteren.

Aantal wandelaars en begeleiders tijdens de sportactiviteiten
• het maximum aantal wandelaars per wandelgroep zal 20 zijn
• het maximum aantal begeleiders per wandelgroep is 5
• er is geen minimum aantal begeleiders, zonder begeleider kan er in overleg met WSC De Verbinding ook gewandeld worden, mits alle regels gehanteerd worden. Een van de wandelaars wordt door
WSC De Verbinding gevraagd de tijdelijke leiding te nemen

Inschrijven en aanmelden
• vooraf inschrijven voor al onze wandelgroepen door middel van een inschrijfformulier via onze website is verplicht
• voor vaste deelnemers geldt: meld vooraf, uiterlijk 2 uur van te voren via de whatsapp-groep van de betreffende wandelgroep of je aanwezig of afwezig bent tijdens de wandeling/training. Een privé whatsapp-bericht mag ook naar het mobiele nummer van WSC De Verbinding. Indien je geen whatsapp hebt, stuur je uiterlijk 24 uur van te voren een e-mail of je wel of niet aanwezig bent
• voor eenmalige deelname of introducees geldt: je bent verplicht een inschrijfformulier op onze website in te vullen. Geef de groep en de datum op wanneer je wilt komen.

Gedragsregels voor, tijdens en na deelname aan de sportactiviteit
• indien je met OV reist: houd je aan de richtlijnen voor reizen met OV
• kom niet eerder dan tien minuten voor de wandeling/training aan op de startlocatie en ga direct daarna naar huis. Waar dit de gewoonte was, sluiten we voorlopig (nog) niet af met een drankje
•  houd altijd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon (buiten jouw huishouden)
• gebruik van mondkapjes e/o handschoenen is toegestaan; het is meestal niet verplicht een of beide beschermingsmiddelen te gebruiken. Soms is dit wel verplicht (openbare ruimten). Let op! Ongeacht of men een mondkapje draagt, blijft te allen tijde de 1,5 meter maatregel gehandhaafd tijdens verzamelen, de wandeling en het afsluiten en uiteengaan van de groep.
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
• ga voordat je naar de startlocatie vertrekt thuis naar het toilet
• was je handen met water en zeep voor en na deelname aan de wandeling/training
• vermijd het aanraken van je gezicht
• schud geen handen
• aanmelden bij de start gebeurt op aanwijzing van de begeleider(s) en op ruime afstand
• bij meer dan 4 deelnemers wordt de groep voor vertrek gesplitst in kleine groepen
• per groepje zijn er maximaal 4 wandelaars
• de afstand van de groepjes onderling is minimaal 2 tot 5 meter
groepjes mogen niet met elkaar mengen (de keuze voor een groepje blijft gedurende de gehele wandeling dezelfde)
• groepjes zijn duidelijk te onderscheiden door verschillende kleuren hesjes, die door de Verbinding voor de wandeling/training beschikbaar gesteld worden
gebruik van de hesjes is verplicht
• los van de 1,5 meter maatregel en de verdeling in groepjes van 4 deelnemers, blijven we als groep bij elkaar “in de buurt”, zodat de begeleiders te allen tijde aanwijzingen aan een ieder kunnen geven. Deze aanwijzingen kunnen mogelijk met een fluitsignaal gegeven worden.
• ben je vanuit je groepje (let op, niet mengen, houd afstand!) of met groepje wat verder vooruit gelopen, doe dit dan tot uiterlijk 50 meter ver en wacht dan of keer om, om in de buurt van de andere groepen te blijven.
• Dreig je vanuit je groepje of met de gehele laatste groep wat verder achterop te geraken, of zie je dat dit gebeurt, geef dit op tijd even door aan de begeleiders.
• besluit je tijdens de wandeling zelfstandig verder of terug te lopen, geef dit dan door aan de begeleider(s)

• volg altijd de aanwijzingen van de begeleider(s); bij niet opvolgen van de aanwijzingen, kunnen de begeleiders besluiten je niet meer in de groep te laten meelopen
• voor aanvang van de wandeling/training zullen de begeleiders je een paar vragen stellen m.b.t. je gezondheid

Reikwijdte en duur van de regels
• deze regels zijn voor de deelnemers en begeleiders van kracht vanaf de datum van dit document en blijven van kracht totdat WSC De Verbinding anders beslist. Deze beslissing(en) baseren we op de richtlijnen van de overheden en officiële instanties en kunnen mede tot stand komen op advies van NOC*NSF, KWBN, gemeente, RIVM en overige officiële instanties
• alleen als je het eens bent met deze vernieuwde regels kun je (weer) meedoen met jouw wandelgroep(en); zonder dit akkoord kun je niet meelopen. We maken hier geen uitzonderingen op.
• akkoord op de maatregelen kan op 2 verschillende manieren gegeven worden:
1. voor nieuwe of incidentele inschrijvingen: via het inschrijfformulier op onze website
2. voor huidige leden van wandelgroepen: schriftelijk per e-mail, ruim voor je eerstvolgende wandeling

===========================================================================

Wandelen is ontspannen, inspannen en plezier beleven!
Wandelen kunt u (‘moeten’) doen voor uw gezondheid. Het is onze uitdaging om u te laten zien dat wandelen vooral ook ‘leuk’ is!

Kom eens meewandelen om te kijken of het wat voor u is!

Wandelgroepen van de Verbinding vindt u in:
Amsterdam Zuidoost
Driemond/Amsterdam
Amsterdam Zuid
Doorn

Alle groepen zijn (sportief) wandelgroepen, maar met stokken (poles) wandelen kan natuurlijk ook! Het plezier staat voorop en we zijn lekker veel in de natuur. In de wintermaanden lopen we ’s avonds met een hesje en een lichtje. We lopen 4 tot 6 kwartier (of wat korter), afhankelijk van de groep. Kom eens een keertje vrijblijvend uitproberen. Pas als u meegelopen hebt, weet u hoe leuk het is! 

Wandelen als u een “beperking” heeft. 
Wij vinden wandelen in groepsverband bij uitstek een goede bewegingsactiviteit voor iedereen. Ook voor mensen met een chronische ziekte of aandoening of met een lichamelijk of fysieke “beperking”. Of u tot deze doelgroepen behoort, bepaalt u zelf. Laat u echter niet weerhouden zichzelf aan te melden om eens mee te lopen. Gewoon bij ons in een wandelgroep!

Deelname: kleine bijdrage
Om eerst eens uit te proberen kunt u zich aanmelden via het contactformulier. Uitproberen is vanzelfsprekend gratis. Als u besluit dat u in de groep(en) past, vragen wij u aansluitend om zich in te schrijven met het inschrijfformulier via de link onderaan de pagina. Wij kunnen u dan ook op de hoogte houden van wijzigingen en andere zaken en indien u wenst, toevoegen in de betreffende Whatsapp-groep.
Wekelijks wandelen in een groep van WSC de Verbinding kost € 10,00 per maand. Ook kan iedereen naar keuze (onbeperkt) meedoen aan de andere wandelgroepen van Wandelsportcentrum de Verbinding in Amsterdam en omgeving.
Graag overmaken op IBAN NL66 RABO 0103 3010 54 t.n.v. Stg.WSC De Verbinding. Vermeld svp uw inschrijfnummer e/o wandelgroep. Het zou fijn zijn als de bijdrage telkens aan het begin van de maand is voldaan. U hoeft alleen te betalen voor de maanden dat u mee loopt. Geef even aan als u niet alle maanden meeloopt. Loopt u slechts een enkele keer mee, dan kunt u uiterlijk 2 dagen voor uw wandeling in de groep, telkens eenmalig € 3,50 overmaken naar bovenstaand IBAN. 

Waarom vragen wij een bijdrage? 
Een professionele (vrijwilligers)organisatie laten draaien kost geld. Van uw bijdrage betalen wij onkosten van vrijwilligers, trainers, begeleiders, cursussen voor onze vrijwilligers, trainers en wandelsportbegeleiders, ruimte op het world wide web, abonnement op telefoonkosten, reiskosten, reclamemateriaal, bankkosten, enz. Dat betekent dat al uw bijdragen ten goede komen aan de stichting!

Wij willen wandelen (ook in groepsverband) voor iedereen bereikbaar maken!
Hiertoe hebben we in Amsterdam de eerste stappen gezet. In Amsterdam hebben we een overeenkomst gesloten met de gemeente en in de stadsdelen Zuid en Zuidoost kan iedereen van 55+ die een stadspas heeft met een groene stip zich aanmelden voor gratis wandelen. Informeer gerust naar de mogelijkheden.
Geen stadspas maar toch een zeer krappe beurs? Laat het ons weten, wij zoeken naar mogelijkheden zodat u toch met ons mee kunt doen.


Kom eens gezellig meelopen!

REGULIERE WANDELGROEPEN

Deelnamekosten € 10,00 per maand, onbeperkt in alle groepen meewandelen.

Maandag:
Locatie Buurthuis Gein – Gein/Zuidoost
Adres: Wisseloord 83, 1107 NB AmsterdamDag en tijd: maandagmiddag, 17.30 uur
Niveau: beginner/half gevorderd
Wandeltijd: ± 1 uur 

Locatie Matchzo – Driemond/Zuidoost
Adres: Stammerlandweg 10, 1109 BR Driemond
Tijd: maandagavond, 19.30 uur
Niveau: half gevorderd/gevorderd
Wandeltijd: ± 5 tot 6 kwartier

Woensdag:
Locatie Bezoekerscentrum De Boswinkel – Zuid/Amsterdamse Bos
Adres: Bosbaanweg 5, 1182 AG Amstelveen
Tijd: woensdagmiddag, 13.45 uur
Niveau: beginner
Wandeltijd: ± 1 uur (of afhankelijk van de groep korter)

Locatie Bezoekerscentrum De Boswinkel – Zuid/Amsterdamse Bos
Adres: Bosbaanweg 5, 1182 AG Amstelveen
Tijd: woensdagmiddag, 15.00 uur
Niveau: half gevorderd/gevorderd
Wandeltijd: 5 tot 6 kwartier

Voor alle groepen geldt:
meld de eerste keer even dat u komt, dan houden we er rekening mee. Zonder aanmelden en akkoord op de corona-maatregelen kunt u helaas niet meelopen.

In voorbereiding
Fitstap
Startdatum binnenkort:
– je kunt je al aanmelden als geinteresseerde via het contactformulier
FitStapgroepen locaties:
Amsterdam Zuidoost, Amsterdamse Bos, Doorn (provincie Utrecht)

FITSTAP

Locatie Amsterdamse Bos
Adres: Bosbaanweg 5, 1182 AG Amstelveen
Dag en tijd: nog nader te bepalen
Dit is een “FitStap” groep. Fitstap is een leefstijlprogramma, ontwikkeld door de Koninklijke Wandelbond Nederland. Dit trainingprogramma kost   
€ 139,00 maar kan ook gratis zijn met de een stadspas groene stip voor 55+-ers.
Inschrijving is al mogelijk
STARTDATUM binnenkort

Locatie Amsterdam Zuidoost
Adres: nog nader te bepalen
Dag en tijd: nog nader te bepalen
Dit is een “FitStap” groep. Fitstap is een leefstijlprogramma, ontwikkeld door de Koninklijke Wandelbond Nederland. Dit trainingprogramma kost   
€ 139,00 maar kan ook gratis zijn met de een stadspas groene stip voor 55+-ers.
Inschrijving al mogelijk
STARTDATUM binnenkort

Locatie Doorn (prov. Utrecht)
Adres: nog nader te bepalen
Dag en tijd: nog nader te bepalen
Dit is een “FitStap” groep. Fitstap is een leefstijlprogramma, ontwikkeld door de Koninklijke Wandelbond Nederland. Dit trainingprogramma kost   
€ 139,00.
Inschrijving al mogelijk.
STARTDATUM binnenkort

Nationale Diabetes Challenge
Sinds 2016 zijn wij nauw betrokken met de uitvoering van de Nationale Diabetes Challenge in Amsterdam. In 2016 hebben we 2 groepen begeleid en in 2017 zijn we wederom in samenwerking met de gemeente Amsterdam gestart met 4 groepen die hebben deelgenomen aan de Nationale Diabetes Challenge (voor mensen met en zonder diabetes!). 16-20 weken wandelen met de wandelcoach/trainer. Werken aan het verbeteren van je leefstijl en gezondheid.
Onderzoek tijdens de Nationale Diabetes Challenge in 2016 toonde aan dat de deelnemers:
* Zich fitter en gezonder gingen voelen
* Hun glucosewaarden beter geregeld kregen
* Gewicht verloren
* Meer sociale contacten kregen
* Meer controle kregen over hun gezondheid, zelfs in tijden van stress
* Het leven leuker gingen vinden
* Willen blijven wandelen na afloop van NDC (92%)

Doe mee en voel je beter!
Je kunt ieder jaar starten in het voorjaar of later in het jaar instromen.
In het hele land zijn wekelijkse trainingen t/m september
Deelname Nationale Diabetes Challenge: T-shirt Nationale Diabetes Challenge wandelvierdaagse met afstand naar eigen keuze (3-5-10-15-20 km).

Nationale Diabetes Challenge eindevenement: 4 (0f 5) dagen wandelen.

Wanneer zijn onze NDC-trainingen?
Het traject voor de Nationale Diabetes Challenge liep in 2018 t/m september. Daarna zijn er verschillende groepen actief gebleven. Op dit moment lopen de groepen in Gein en Amsterdamse Bos nog steeds door en doen zij jaarlijks mee aan de Nationale Diabetes Challenge. 

Zelfs wandelaars van 2016 en 2017 lopen nog steeds in  onze wandelgroepen.

Elke Stap Telt
Elke Stap Telt is een ander project in Amsterdam waarbij wij betrokken zijn geweest. We liepen vanuit Reade 1x per week met een groep in het Rembrandtpark. Ook deze groep is door ons met veel plezier begeleid en de deelnemers zijn in een gezellige groep naar een actief leven gewandeld! De groep heeft het traject in december afgesloten en is daarna de hele winter blijven doorlopen!